อาคาร 42 tower


งานเดินสายแลน โทรศัพท์ ไฟ 60 จุด โดยการเดินสายใส่รางพีวีซี ติดตั้งบ็อกเอ้าเรจ