ทรู ฟิตเน็ต สุขุมวิท


งานเดินสายเมนแลน cat6 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 รวม 15 เส้น @ทรู ฟิตเน็ต สุขุมวิท