เทศบาลบางพลี


งานเดินสายแลนและโทรศัพท์ ติดตั้ง wifi ใหม่ทั้งหมด 2 อาคาร แทนระบบเก่า@ เทศบาลบางพลี